Personlighedstest – ink. Rekruttering, teambuilding, medarbejderudvikling og stressforebyggelse

november 3, 2009

Jeg vil rigtig gerne anbefale alle websitet om pesonlighedstests som jeg synes i alle skal se nærmere på.

Personlighedstesten NEO PI-R er velegnet til stressforebyggelse, idet testen ser på de underliggende faktorer som kan udløse stress. Hvis HR afdelingen på forhånd ved hvilke medarbejdere der er særlig udsat for stress, kan de tage særlig hensyn til de medarbejdere, og derved mindskes risikoen for stress.

Personlighedstest kan benyttes til teambuilding, hvor der er meget fokus på teamsammensætning og teamudvikling. Personlighedstests der er egnede til teambuilding er: Belbin og MBTI.

Medarbejderudvikling kan også hjælpes godt på vej af pesonligheds tests, hvor medarbejderanalyse resulterer ud i forskelligepersonprofiler.

Personlighedstest kan benyttes til rekruttering, også kaldes job test. Job test er personlighedstests der er specielt egnet til rekruttering:MBTI , Belbin , DISC og NEO PI-R.

Mere om Psykologiske tests – se www.psykologisketests.dk

marts 10, 2009

Nu er der blevet lavet en ny spændende hjemmeside kun om psykologiske tests. Hjemmesiden hedder www.Psykologisketests.dk og der er mulighed for at læse om en række af de anvendelsesperspektiver psykologiske tests kan benyttes til i erhvervslivet.

Særligt interessante er emnerne:

Rekruttering – hvor der fortæller om hvorledes psykologiske tests kan hjælpe organisationen med rekruttering.

Teamsammensætning – hvilke fordele der kan være ved at sammensætte et team på baggrund af psykologiske tests.

Teamudvikling – hvad kan et team benytte psykologiske tests til.

Beskrivelse af forskellige tests – beskrivelse af de tre mest benyttede tests i erhvervslivet.

Testteori – læs om hvilken form for teori der ligger bag moderne og klassisk testteori.

Kritisk perspektiv – lær hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med psykologiske tests.

Stressforebyggelse – Den psykologiske tests NEO-PIR kan benyttes til stress håndtering og forebyggelse, læs hvorfor og hvordan.

Bias i Psykologiske tests

maj 3, 2008

I en psykologisk test er der mulighed for at spørgsmålene stilles, således at kvinder svarer anderledes end mænd pga. deres køn, for at undgå det, bør man som test udbyder sikre bias i en test (DeVellis, R. F. 2003:9). Det er ikke kun i menneskers køn, at der kan forekomme bias, for det kan også forekomme aldersmæssigt. En person på 16 år vil opfatte spørgsmålet anderledes end en 70-årig, ikke fordi spørgsmålene misforstås, men fordi nogle aldersgrupper vil opfatte fx værdiladede ord samt ord som meget, nogle og få anderledes.

Validitet

maj 2, 2008

Validiteten af en test sikrer at testen også måler det dens formål er (Carmines, E. G. & Zeller, R. A. 1979:16). For at sikre validiteten af en test bør man overordnet se på testen og de spørgsmål der er i den, for at få et generelt indtryk af testen og se om der er sammenhæng mellem det der bliver spurgt om, og det som testen skal måle (Nielsen T. 2007).

Indledning til Psykologiske tests

maj 2, 2008

Mennesker der er blevet udsat for tests er ikke noget nyt fænomen, idet mennesker er blevet testet i over 4000 år i Kina med mundtlig test hvert 3. år, for at vurdere det kinesiske sprog (Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P 1997:13). Men antallet psykologiske tests inden for f.eks. rekruttering, teamsammensætning og læring er i de seneste år vokset så markant, at det derfor også er meget relevant at gå i dybden med nogle af disse tests, for at se nærmere på den egentlige kvalitet.

I denne blog vil der blive skrevet om hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med psykologiske tests og hvordan de kan benyttes optimalt.